AVG

Privacyverklaring
Geplaatst: 24 mei 2018.
Proslank spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Proslank-websites, -toepassingen, -diensten en -tools waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief bij gebruik van mobiele apparaten.


Persoonsgegevens die we verzamelen
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.


Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.


Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertenties te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren
We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat
Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen
Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet. En we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.


Hoe we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.


Cookies en soortgelijke technologieën
Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. 

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met [email protected]

Overige belangrijke informatie over privacy
Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.


Contact met ons opnemen
Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met [email protected]